گزارشات

در این دوره با آموزش تمام بخش های گزارشات نرم افزار دیدار با شما همراه هستیم.

هزینه:
رایگان

تعداد درس:
2 درس

مدت دوره:
15 دقیقه

سطح دوره:
پیشرفته

ثبت نام و مشاهده این دوره

شروع دوره

سرفصل‌های دوره:

گزارش های دیدار