صورت های مالی و پرداخت چند مرحله ای

در این دوره با امکان صدور فاکتور/ پیش فاکتور و شخصی سازی چاپ فاکتورها آشنا خواهیم شد.

هزینه:
رایگان

تعداد درس:
5 درس

مدت دوره:
8 دقیقه

سطح دوره:
پیشرفته

ثبت نام و مشاهده این دوره

شروع دوره

سرفصل‌های دوره: