معاملات

این دوره به شما کمک میکند که موارد لازم و ضروری در کار با نرم افزار دیدار را یاد بگیرید و از آن ها در مسیر فروش و پیگیری مشتریان خود استفاده کنید.

هزینه:
رایگان

تعداد درس:
8 درس

مدت دوره:
15 دقیقه

سطح دوره:
متوسط