انتقال داده ها از اکسل به دیدار (ایمپورت)

در این درس با چگونگی وارد کردن اطلاعات از طریق اکسل به دیدار آشنا می شویم.

هزینه:
رایگان

تعداد درس:
3 درس

مدت دوره:
7 دقیقه

سطح دوره:
پیشرفته

ثبت نام و مشاهده این دوره

شروع دوره

سرفصل‌های دوره: