اتصال و یکپارچگی دیدار با سایر سرویس ها

هزینه:
رایگان

تعداد درس:
6 درس

مدت دوره:
20 دقیقه

سطح دوره:
پیشرفته

ثبت نام و مشاهده این دوره

شروع دوره

سرفصل‌های دوره:

اتصال دیدار به وبسایت

اتصال دیدار به تلفن ثابت و VOIP

درگاه پرداخت

پنل پیامک

پرس لاین